Agrocenter
Відкриті вакансії
Тип компанії
Освіта, наука
Розмір компанії
8-30 співробітників
Про нас

Центр має на меті проведення прикладних та фундаментальних економічних досліджень у сфері аграрної та земельної політики, а також підготовку регулярних аналітичних оглядів в ключових сферах аграрної та земельної політики України.

Головна місія центру – забезпечення ключових стейкхолдерів у приватному та державному секторах якісною аналітикою для прийняття оптимальних рішень, базованих на даних.

Центр займається дослідженнями розвитку агропродовольчих ринків та факторів виробництва, розвитку ланцюжків доданої вартості та забезпечення продовольчою безпекою, а також економікою сталого землекористування. Центр регулярно долучається до оцінки впливу державної економічної та регуляторної політики в агропродовольчому секторі та в землекористуванні.

У співпраці із Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (Німеччина) Центр займається розбудовою та зміцненням дослідницького потенціалу та міжнародної інтеграції науководослідних структур України в агропродовольчій сфері.

Згорнути
Показати більше
Тип компанії
Освіта, наука
Розмір компанії
8-30 співробітників