Правила і умови користування сайту
редакція від «15» червня 2018 року
Правила та умови користування (надалі – «Правила») веб-сайтом studlava.com (надалі – «Сервіс», «Веб-сайт») є угодою у формі публічного договору в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України між користувачами послуг Сервісу (надалі – «Користувачі»), з одного боку, та проектом STUDLAVA, який забезпечує діяльність та функціонування Сервісу (надалі – «Адміністрація»), з іншого боку. Правила розроблені Адміністрацією з метою:
 • 1) ознайомити Користувачів з правами та обов’язками Користувачів, Адміністрації та порядком та умовами використання Сервісу;
 • 2) врегулювати відносини між Користувачами та Адміністрацією, унеможливити порушення законодавства України або прав третіх осіб;
 • 3) зробити використання Користувачами Сервісу комфортним та безпечним.
1. Загальні положення
 • 1.1. Використовуючи Сервіс за допомогою особистого профілю Користувача або без реєстрації особистого профілю за допомогою Сервісу, але фактично використовуючи (переглядаючи) Сервіс з інформаційною або будь-якою іншою метою, Користувачі та / або треті особи приймають викладені у цих Правилах умови використання Сервісу та зобов’язуються дотримуватись їх. Приймаючи правила Користувачі та / або треті особи надають Адміністрації беззастережну згоду на збирання, зберігання, обробку та використання їхніх персональних даних на умовах, передбачених Правилами. Якщо Користувачі та / або треті особи не приймають умови Правил, Користувачі та / або треті особи погоджуються припинити використання Сервісу.
 • 1.2. Метою Сервісу є створення простору можливостей для пошуку, реалізації та розвитку професійних студентських талантів на ринку праці. Сервіс слугує майданчиком для забезпечення комунікації та акумулювання можливостей Користувачів – студентів та роботодавців, які мають відповідні студентам вакансії.
 • 1.3. У розумінні цих Правил, студентом вважається особа, яка на момент пошуку вакансії та / або розміщення резюме на Сервісі здобуває освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра або проходить навчання в аспірантурі, інтернатурі або задіяний в прирівняних до них етапах навчання, а також особи з цього переліку, з моменту здобуття освіти за відповідним рівнем яких не пройшло 24 календарних місяців. Роботодавцем вважається юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка має відповідні для студентів вакансії, неухильно дотримується українського законодавства при співпраці зі студентами чи Адміністрацією та виконує ці Правила.
 • 1.4. Особи, які відповідно до пунктів 1.2. та 1.3. цих Правил не є Користувачами послуг Сервісу, не можуть вважатися стороною публічного договору, якій Адміністрація надає послуги з використання Сервісу. У випадку ідентифікації себе як особи, яка не підпадає під категорію Користувача, такі особи повинні негайно припинити діяльність із пошуку / пропонування роботи та можуть використовувати Сервіс виключно з інформаційною метою, без мети пошуку / пропонування роботи. Користувачі та / або треті особи дають свою беззастережну згоду на те, що Адміністрація може самостійно визначати статус Користувачів та / або третіх осіб, виходячи з інформації, наявної у Адміністрації. У випадку ідентифікації Адміністрацією особи як такої, що не підпадає під категорію Користувача, Адміністрація має повне та беззастережне право відмовити такій особі у використанні Сервісу або будь-яких інших похідних послуг.
 • 1.5. Послуги з використання Сервісу надаються Користувачам на умовах відкритого доступу, без стягнення будь-якої плати, включаючи, але не обмежуючись, за:
  • реєстрацію, перегляд та відвідування Сервісу;
  • пошук та перегляд вакансій, створення та публікування резюме Користувачем;
  • перегляд резюме Користувачів, які зацікавилися вакансією роботодавця та відправили свою заявку на зайняття вакансії;
  • створення та редагування вакансій;
  • комунікацію з Адміністрацією, Користувачами;
  • інші дії, що не потребують оплати.
 • 1.6. Адміністрацією можуть бути запропоновані додаткові платні послуги для роботодавців (надалі – «Пакет послуг») які полягають, включаючи, але не обмежуючись у:
  • персональному надсиланні вакансії роботодавця студентам, зацікавленим у категоріях, які додані до вакансії;
  • піднятті рейтингу вакансії серед інших вакансій роботодавців та її пріоритетному показі студентам;
  • виділенні вакансії серед інших вакансій за допомогою візуальних засобів;
  • публікації вакансії в соцмережах Сервісу;
  • закріпленні вакансії на найвищих щаблях у результатах пошуку студентами за категоріями вакансій;
  • створенні та застосуванні індивідуального дизайну сторінки вакансії;
 • Публікація вакансій у соцмережах Сервісу здійснюється Адміністрацією на наступний день за днем, коли Користувач здійснив оплату Пакету послуг, або у інший день, із урахуванням ступеня активності аудиторії соцмереж Сервісу. Вакансія публікується Адміністрацією із відповідним текстовим супроводом, розробленим Адміністрацією, та з урахуванням часу найбільшої активності аудиторії соцмереж Сервісу. Адміністрація не збирає, не формує та не надає Користувачам статистичні дані щодо кількості переходів за посиланням на вакансію роботодавця на Сервісі
 • Адміністрацією можуть бути запропоновані додаткові платні послуги для роботодавців, що не входять до Пакету послуг (надалі – «Додаткові послуги»). Актуальна інформація про всі послуги, що їх пропонує Адміністрація, їх кількість, вартість та порядок замовлення розміщена на Веб-сайті.
 • 1.7. Пакет послуг надається Користувачеві для однієї, обраної Користувачем вакансії строком на 30 днів або до моменту використання всіх послуг, що входять до Пакету послуг. Кількість Пакетів послуг, які можуть бути придбані Користувачем як для однієї вакансії, так і для кількох вакансій, не обмежується. У випадку дострокового вичерпання послуг у Пакеті послуг Користувач може на власний вибір або придбати новий Пакет послуг, або придбати Пакет послуг з ширшим комплектом послуг, доплативши різницю у вартості між Пакетами послуг. Послуги, оплачені Користувачами та не використані протягом встановленого строку, не підлягають відшкодуванню у грошовій або будь-якій іншій формі та по закінченню 30-денного строку вважаються спожитими Користувачем. Управління, перегляд та контроль за Пакетом послуг та його станом здійснюється за допомогою облікового запису користувача на Веб-сайті.
  • 1.7.1. Під наданням Пакету послуг розуміється створення Адміністрацією технічних умов для використання Користувачем функціоналу Пакету послуг та управління таким використанням за допомогою облікового запису Користувача на Веб-сайті.
  • 1.7.2. Пакет послуг та Додаткові послуги надаються Користувачеві на умовах повної передоплати вартості послуг за тарифами, що діють на момент оплати Пакета послуг та / або Додаткових послуг та вказані на Веб-сайті.
  • Оплата послуг відбувається із використанням платіжного сервісу «Wayforpay», у особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вей Фор Пей»», що діє на підставі Свідоцтва про внесення у державний реєстр фінансових установ України №ФК 593 від 02.07.15 та Ліцензії НБУ №35 від 31.12.2015 (надалі – «Платіжний сервіс»). Отримувач коштів: Фізична особа-підприємець Гавришко Олеся Володимирівна, ІПН: 3491109721, р/p 26006053731411 у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321. Адміністрація вправі самостійно та без попереднього погодження замінити Платіжний сервіс на інший платіжний сервіс, надавши Користувачам технічні можливості для використання нового платіжного сервісу.
2. Права та обов’язки користувачів, умови використання сервісу
 • 2.1. Користувачі зобов’язані повною мірою виконувати ці Правила під час використання Сервісу, а також, дотримуватися умов використання Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись:
  • 2.1.1. Не публікувати інформації або не вчиняти будь-яких інших дій, які можуть ввести інших Користувачів та / або Адміністрацію в оману.
  • 2.1.2. Не створювати декілька облікових записів за допомогою Сервісу, якщо фактично вони належать одному роботодавцеві чи належать або використовуються одним студентом.
  • 2.1.3. Не розміщувати завідомо неточну та / або неправдиву інформацію.
  • 2.1.4. Не використовувати позначення, в тому числі, слова, набрані за допомогою лише великих літер, якщо це не абревіатура.
  • 2.1.5. Не публікувати вакансій, включаючи, але не обмежуючись, у таких сферах:
   • заробіток в Інтернеті з використанням сервісів або інших ресурсів третіх осіб,
   • обробка електронних листів,
   • проведення масових розсилок,
   • мережевий маркетинг,
   • вакансій, які вимагають матеріальних вкладень,
   • гральний бізнес,
   • еротичні та окультні послуги,
   • сфери, заборонені законодавством України тощо.
  • 2.1.6. Публікувати вакансії із дотриманням територіальності (вакансії мають бути розміщені лише щодо того міста, в якому фактично буде працювати студент).
  • 2.1.7. Не публікувати декілька однакових або таких, які відрізняються тільки заголовком, вакансій.
  • 2.1.8. В заголовку і описі вакансії не розміщувати інформацію більше, аніж про одну вакансію.
  • 2.1.9. Не використовувати Сервіс з метою поширення рекламних матеріалів, в тому числі, але не обмежуючись, не публікувати під виглядом вакансій чи резюме пропозиції реєстрації на сторонніх Сервісах або інших інтернет-ресурсах, оголошення про послуги з підбору роботи чи персоналу, партнерство чи співпрацю за рамками мети, визначеної у пункті 1.2. Правил.
  • 2.1.10. Не публікувати образи, нецензурні висловлювання і інші матеріали, які можуть зашкодити Сервісу, Користувачам, Адміністрації або третім особам.
  • 2.1.11. Не розміщувати заклики до порушення територіальної цілісності України, визнання незаконних адміністративно-територіальних утворень на території України, інформацію, яка містить назви, символіку, пропаганду сепаратистських, терористичних, нацистських чи комуністичних організацій та утворень.
  • 2.1.12. Не розміщувати вакансії на роботу за кордоном.
  • 2.1.13. Неухильно дотримуватися цивільного, трудового, господарського законодавства України, а також цих Правил під час використання Сервісу та протягом строку дії відносин, причиною виникнення яких було використання Сервісу.
 • 2.2. Всі вакансії мають бути опубліковані з дотриманням таких вимог щодо їх оформлення:
  • 2.2.1. Назви компаній публікуються без лапок, дужок і інших символів, починаючи з повної назви. Далі, через кому (за бажанням), можна вказати організаційно-правову форму або вид діяльності. Наприклад:
   Правильно Неправильно
   Adecco компанія «Adecco»
   Shine, центр косметології ТОВ «Adecco»
   Кисельов, Пронін та партнери, ТОВ, юридична компанія ЮК «КПП»
  • 2.2.2. Категорія вакансії повинна бути вибрана відповідно до заголовку. Категорія вакансії визначається відповідно до специфіки посади, в якій буде працювати студент, незалежно від галузі компанії.
  • 2.2.3. В описі вакансії не має бути опубліковано вимог до статі, віку і інші дискримінаційні вимоги до кандидатів, як передбачено цивільним законодавством та законодавством у сфері праці. Опис вакансії не має містити вимог щодо обов’язкового досвіду роботи студента.
 • 2.3. Користувачі погоджуються з тим, що Користувачі самостійно несуть повну відповідальність за інформацію, яку розміщують за допомогою Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись, за відповідність інформації вимогам законодавства, дотримання авторських прав, законне використання комерційних найменувань, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгівельних марок) та інших об’єктів права інтелектуальної власності, а також за дотримання прав третіми особами, пов’язаними з розміщеною з використанням Сервісу інформацією. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщеною Користувачами інформацією, Користувачі зобов’язані самостійно, власним коштом та без залучення Адміністрації вирішувати зазначені претензії.
 • 2.4. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг, запропонованих Адміністрацією, як це передбачено цими Правилами та описана на Веб-сайті.
 • 2.5. Користувачі зобов’язуються використовувати Сервіс відповідно до цих Правил, а також чинного законодавства України.
3. Обмеження відповідальності
 • 3.1. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, опубліковану за допомогою Сервісу, а також за шкоду, заподіяну будь-якій особі внаслідок використання Сервісу, його програмного забезпечення або контенту. Будь-яке завантаження матеріалів з чи у Сервіс здійснюється Користувачами на власний ризик, Користувачі несуть повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну будь-якій особі або за втрату даних, що є наслідком використання Сервісу, а також за будь-які збитки, які стали наслідком неправильного відображення фактичної інформації на Сервісі або використання Сервісу.
 • 3.2. Сервіс, його програмне забезпечення і весь контент, що міститься в Сервісі, надаються за принципами «як є» і «як доступно». Адміністрація не надає жодних прямих і непрямих гарантій, зокрема щодо придатності або зручності використання Сервісу, його програмного забезпечення або будь-якого контенту, доступ до якого здійснюється через Сервіс.
 • 3.3. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами за будь-які збитки, яких зазнали Користувачі через санкціоновану або несанкціоновану передачу реквізитів облікового запису Користувача на Веб-сайті третім особам.
 • 3.4. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасову, але незалежно від строку, перерву в роботі Сервісу, що виникла в результаті запланованих або незапланованих технічних робіт на Веб-сайті та будь-які наслідки таких технічних робіт.
4. Права та обов’язки адміністрації
 • 4.1. Адміністрація має право:
  • 4.1.1. Змінювати функціонал, інтерфейс та текстове наповнення Сервісу на власний розсуд.
  • 4.1.2. Змінювати строки надання послуг доступу до Сервісу та використання Сервісу, обсяг та вид таких послуг, термін дії таких послуг.
  • 4.1.3. Модерувати (редагувати і видаляти) матеріали, опубліковані Користувачами за допомогою Сервісу, якщо вони не відповідають цим Правилам або законодавству України або приносять шкоду Адміністрації / Сервісу та / або третім особам, а також на власний розсуд без зазначення причин модерування.
  • 4.1.4. Використовувати для власних цілей матеріали, опубліковані Користувачами за допомогою Сервісу, які знаходяться у відкритому доступі, зокрема, для розміщення на сервісах або інших ресурсах партнерів Сервісу.
  • 4.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила. Нова редакція Правил набуває чинності з моменту її розміщення на Сервісі, якщо інше не вказано в новій редакції Правил. Користувач вважається повідомленим про зміну Правил з моменту публікації зміненого варіанту правил за адресою: https://studlava.com/terms_of_use або у спосіб, передбачений новою редакцією Правил.'
 • 4.2. Адміністрація має докладати всіх зусиль для забезпечення безперебійної роботи Сервісу. Проте, Адміністрація не гарантує безперебійної роботи Сервісу та не несе відповідальності за тимчасову недоступність Сервісу через технічні несправності, що є наслідком незалежних від Адміністрації обставини.
 • 4.3. Адміністрація докладає всіх зусиль задля забезпечення комфортних умов використання Сервісу, проте залишає за собою право обмежувати доступ окремих Користувачів та / або третіх осіб до отримання послуг доступу до Сервісу чи використання Сервісу у випадку порушення ними цих Правил, законодавства України, прав третіх осіб та за скаргою третіх осіб або у інших випадках. Адміністрація має право не пояснювати причини такого обмеження, а Користувачі та /або треті особи погоджуються, що таке обмеження є справедливим та необхідним для забезпечення комфортного використання Сервісу іншими Користувачами та / або третіми особами і не порушує їх прав та інтересів.
5. Конфіденційність
 • 5.1. Користувачі, поширюючи на Сервісі будь-яку інформацію, добровільно та беззастережно надають Адміністрації згоду на збирання, зберігання, використання та обробку своїх персональних даних на умовах та в порядку, як це передбачено законодавством України про захист персональних даних. Користувачі одночасно надають згоду на оприлюднення їхніх персональних даних за допомогою Сервісу та дозволяють відкрити їх необмеженому колу осіб з метою сприяння Адміністрацією Користувачам у пошуку відповідних вакансій та / або працівників.
 • 5.2. Обробка персональних даних Користувачів включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані з реєстрацією, накопиченням, адаптуванням, зміною, оновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знищенням персональних даних Користувачів з метою забезпечення роботи Сервісу та сприяння у пошуку відповідних вакансій та / або працівників.
 • 5.3. Обсяг персональних даних, щодо яких здійснюється обробка та які можуть бути включені до бази персональних даних (в тому числі до бази персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в резюме та / або інших даних, зібраних та / або розміщених за допомогою Сервісу та / або в листах, відправлених з його допомогою), яка стане відомою Адміністрації, а також будь-яким третім особам, які користуються Сервісом. Користувач у будь-який момент може надіслати Адміністрації запит з метою визначити обсяг персональних даних Користувача, які обробляються Адміністрацією.
 • 5.4. Згода Користувачів на збирання, зберігання, використання чи обробку їхніх персональних даних не вимагає від адміністрації додаткових повідомлень при передачі їхніх персональних даних третім особам відповідно до норм статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».
 • 5.5 Адміністрація не є тримачем, володільцем або розпорядником персональних даних Користувачів, що стосуються платіжних засобів Користувачів, будь-яких інших банківських даних, в тому числі, але не обмежуючись, номеру банківської картки, строку дії картки та CVV2 / CVC2 кодів картки, імені тримача банківської картки, номеру банківського рахунку та імені власника банківського рахунку, та інших суміжних персональних даних, які вводять Користувачі під час оплати додаткових платних послуг, передбачених цими Правилами та інформація щодо яких міститься на Веб-сайті. Володільцем та розпорядником такої інформації є Платіжний сервіс.
 • 5.6. Приймаючи ці Правила, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання, використання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних визначається строком існування потреби Користувача у вакансіях та / або працівниках і персональні дані будуть видалені з Сервісу при першому зверненні до Адміністрації з такою вимогою.
 • 5.7. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри приватності, користуючись функцією редагування та налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Адміністрації повного видалення його облікового запису і всіх персональних даних з бази даних Сервісу.
 • 5.8. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання Користувачам персоналізованих функцій Сервісу, у тому числі: доступ до облікового запису, авторизація, нагадування паролю, публікування і відправлення резюме та / або вакансій, зв’язок з Користувачами, у тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосується користування Сервісом, наданням послуг, обробка запитів Користувачів тощо.
 • 5.9. Інформація про тримача персональних даних Користувачів розміщена за посиланням: https://studlava.com/terms_of_use
Контактна особа
Олеcя Гавришко CEO
Телефон
+380634414747
Електронна адреса
olesia@studlava.com